top of page
Rejestracja pase.jpg

Massage Commerzbank ul. Wersalska 6

Chair massage, no change of clothes or special preparation required

  • 15 min.
  • Free of charge
  • Commerzbank- ul. Wersalska 6

Opis usługi

Massage in the office - so-called Work Site - was created for people who do sedentary work. It is especially recommended for office workers who are exposed to overloading and pain in the spine. The form of massage is fully adapted to office conditions. The masseur focuses his attention on the body segments most exposed during work, causing a reduction in fatigue and muscle tension.


Polityka anulacji wizyty | Visit cancellation policy

[PL] SAMODZIELNE ODWOŁANIE REZERWACJI: 1. Skopiuj link do okna przeglądarki: https://www.wellnessdlafirm.pl/konto/moje-rezerwacje 2. Zarejestruj się/ zaloguj się (email jak podczas rezerwacji usługi) 3. Wybierz usługę którą chcesz odwołać, kliknij "odwołaj" [EN] SELF-CANCELLATION: 1. Copy the link to your browser window: https://www.wellnessdlafirm.pl/konto/moje-rezerwacje 2. register/log in (email as when booking a service) 3. select the service you want to cancel, click "cancel"


Kontakt z nami | Contact us

  • +48222995152

    biuro@feel-it.pl

bottom of page